Mobbing o assetjament laboral

El mobbing o assetjament laboral encara que sempre ha existit, últimament s’ha situat en ple focus mediàtic i de conscienciació social.

El primordial és entendre el concepte per saber quan estem davant d’aquest tipus de conducta o no.

L’assetjament laboral o mobbing és aquella conducta abusiva o violència psicològica a la qual se sotmet de manera sistemàtica a una persona en l’àmbit o entorn laboral, manifestada especialment a través de reiterats comportaments, paraules o actituds que lesionin la dignitat o integritat psíquica del treballador i que posin en perill o degradin les seves condicions de treball.

En resum, es tracta d’actituds de fustigació que condueixen a l’aïllament de l’interessat en el marc laboral, produint-li ansietat, estrès, pèrdua d’autoestima i alteracions psicològiques, i determinant en ocasions l’abandonament del lloc de treball.

L’exercici arbitrari del poder directiu de l’empresari que només afecta drets laborals o a l’organització i direcció de l’empresa no es pot considerar assetjament laboral o mobbing.

El principal problema que es troba el treballador i el seu advocat en la defensa de l’assumpte és la prova aquest fustigació.

El treballador podrà valer-se dels mitjans de prova com interrogatoris o declaracions de l’assetjador, l’assetjat o de testimonis, informe pericial mèdic o psicològic, actes d’inspecció de treball, comunicacions per escrit o correus electrònics i gravacions i converses de missatgeria instantània.

L’accés a aquests últims mitjans de prova no vulnera el dret al secret de les comunicacions sempre que el treballador participi en les mateixes i que siguin utilitzades únicament per l’empleat assetjat per defensar-se en un procediment judicial.

El treballador pot acudir a diferents procediments per plantejar la demanda de mobbing o assetjament laboral.

En primer lloc pot denunciar els fets davant la Inspecció de Treball per tal que un inspector es personi i pugui constatar de forma directa i personal els fets denunciats.

En segon lloc, el treballador pot optar per extingir la relació laboral per la via de l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors.

Finalment, el treballador pot reclamar una indemnització per danys i perjudicis que compensi el seu perjudici sofert.

A Laboristo us recomanem que us assessoreu davant de qualsevol situació de mobbing o assetjament laboral i us brindem la nostra assistència personalitzada en aquest o altres assumptes laborals.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.