Fals autònom o relació laboral encoberta

La relació laboral encoberta o el més comunament conegut com a fals autònom és una de les modalitats de contractació “laboral” que succeeix freqüentment a casa nostra.

Tothom, d’una manera o altra, ha sentit parlar del que és un fals autònom i / o coneix treballadors autònoms que treballen de manera exclusiva i sota l’organització i direcció d’una altra empresa.

Algunes empreses proposen als seus treballadors que es donin d’alta d’autònoms per tal d’estalviar el cost de les cotitzacions a la seguretat social i l’antiguitat i drets adquirits per part dels treballadors.

No obstant això, aquestes empreses estan incorrent en un risc majúscul, ja que si aquests treballadors reclamen davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social i davant els Jutjats dels Social perquè es determini la seva relació laboral, en cas d’entendre relació laboral amb el treballador , la quantitat econòmica que pot haver d’abonar l’empresa pot ser astronòmica.

Hi ha molta doctrina jurídica sobre el que es considera fals autònom o no. És evident que no tot autònom es troba en frau i que la seva relació contractual amb l’empresa que presta serveis és mercantil i no laboral però si que, en molts casos, es pot donar aquesta situació.

Resulta de gran ajuda acudir a l’Estatut dels Treballadors en el seu article 1 relatiu a l’àmbit d’aplicació:

Aquesta Llei és aplicable als treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis retribuïts per compte d’altri i dins l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona, física o jurídica, denominada ocupador o empresari.

D’aquesta definició podem extreure dues notes fonamentals que configuren una relació laboral davant del professional autònom: Alienitat i dependència.

Aquests dos elements de la relació laboral serien bàsics per a determinar si existeix relació laboral o no. Òbviament hi ha més requisits i característiques, però totes parteixen d’aquests dos conceptes.

Cada cas i suposat és diferent i ha de ser analitzat al detall. És un tema complex en la seva anàlisi i per la repercussió que pot tenir, tant per al treballador com per a l’empresa, mereix ser consultat amb un expert laboral.

A Laboristo ens posem a la seva disposició per ajudar-lo en qualsevol dubte que pugui tenir sobre la seva relació laboral o mercantil amb una empresa.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.