Contracte temporal en frau de llei

La contractació temporal a Espanya és una de les més altes d’Europa i representa, a data d’octubre de 2017,
el 90,97% del total de la contractació laboral a Espanya. *

No tot contracte temporal és fraudulent, però cal reconèixer que no és possible sostenir que hi hagi una temporalitat en la contractació de més del 90% en el nostre país i que aquesta sigui vàlida.

El frau de llei en la contractació temporal és una de les situacions més habituals que es repeteixen en la pràctica de la contractació laboral a casa nostra.

Entenem per contractació en frau de llei, la contractació que, emparant-se en una modalitat legal que existeix en l’Estatut dels treballadors, evita la contractació laboral que hauria de ser la correcta d’acord amb les circumstàncies i amb això, eludir les responsabilitats que a l’empresa li correspondrien.

La contractació temporal es troba regulada, inicialment, en l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors.

La contractació temporal o per durada determinada més comuna a la qual s’acullen els empresaris és el contracte temporal per obra o servei i el contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció. Les dues modalitats exigeixen uns requisits per a la seva validesa però el punt principal és que la causa temporal sigui real, és a dir, que existeixi. Sense aquesta premissa serà difícil complir algun altre requisit addicional perquè el contracte temporal sigui vàlid

Els tribunals s’han pronunciat en nombroses ocasions sobre la validesa i requisits de certes clàusules temporals.

Tant si ets empresari com treballador recomanem l’assessorament d’un professional expert en contractació laboral per tal d’evitar, en el cas de l’empresari, la consideració dels contractes temporals com indefinits i / o sancions d’Inspecció de Treball i Seguretat Social i, en el cas del treballador, evitar la conseqüència negativa en els teus drets d’una contractació en frau de llei.

* Servei Públic d’Ocupació Estatal. Contractes totals, indefinits i temporals per províncies i comunitats autònomes. Dades anuals. OCTUBRE 2017

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.