Acomiadament disciplinari

L’acomiadament disciplinari és la decisió empresarial per la qual l’empresari extingeix unilateralment el contracte del treballador per una actitud d’aquest greu i culpable. Aquesta sanció es troba prevista en els articles 54 a 57 de l’Estatut dels Treballadors.

Els motius concrets de l’acomiadament disciplinari són:

  1. Les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina
  2. La indisciplina o desobediència en el treball
  3. Les ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa o als familiars que convisquin amb ells.
  4. La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en l’exercici de la feina.
  5. La disminució continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o pactat
  6. L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en el treball.
  7. L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l’assetjament sexual o per raó de sexe a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa.

Cadascuna d’aquestes causes té la seva interpretació i els seus requisits perquè siguin vàlides davant els tribunals. Per això, en la pràctica, la majoria dels acomiadaments disciplinaris que es realitzen esdevenen o improcedents o nuls.

Cal tenir en compte que l’acomiadament disciplinari és la sanció més greu que es pot imposar a un treballador i, per això, els nostres tribunals exigeixen un plus pel que fa a requisits formals de la carta d’acomiadament i que aquesta causa sigui de suficient gravetat per motivar l’acomiadament.

Realitzar un acomiadament o defensar-se del mateix no és una tasca gens fàcil i a Laboristo aconsellem que es contracti els serveis d’un expert en Dret Laboral, tant a nivell de coneixement de la normativa i jurisprudència com de la pràctica davant els tribunals.

A Laboristo ens posem a la seva disposició per ajudar-los i resoldre qualsevol dubte que tinguin en relació a l’acomiadament.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.