Tramitació d’autorització de residència i treball per compte d’altri

L’autorització de treball concedida a l’estranger serà el permís pel qual aquest podrà treballar a Espanya amb plenitud de drets i garanties tal com estableix l’article 10 de la Llei d’estrangeria.

La Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (Llei d’Estrangeria) així com el Reglament de la Llei serà el marc normatiu de referència que estableix una sèrie de condicions que seran tingudes en compte per a la concessió dels permisos.

Autorització de treball per compte d’altri

En l’autorització de treball per compte d’altri és l’empresa que ha de prendre la iniciativa en la contractació i aportar la documentació davant l’administració.

Abans d’iniciar qualsevol tràmit haurem de conèixer la situació nacional d’ocupació (SNE) que és, bàsicament, conèixer si hi ha espanyols o estrangers amb autorització de treball disposats a ocupar el lloc de treball que l’empresa ofereix.

Per dotar de seguretat jurídica a la SNE es crea la Comissió Laboral Tripartida encarregada d’elaborar un Catàleg d’Ocupacions de Difícil Cobertura (CODC)

Si el lloc de treball que vam optar apareix al (CODC) haurem passat el filtre, sinó s’haurà de fer una selecció de possibles empleats si n’hi ha.

De tota manera l’article 40 de la Llei d’Estrangeria assenyala supòsits en què no cal passar el filtre de la SNE.

Així mateix, el contracte de treball ha de tenir uns requisits mínims per no provocar la denegació del permís. Una durada contractual igual o superior a l’any és el recomanable, un salari i unes condicions de jornada d’acord amb la normativa laboral que li permetin al treballador viure en unes condicions dignes a Espanya.

A més, l’empresari haurà de ser solvent per a sostenir aquesta contractació.

Si tots aquests requisits previs es compleixen l’Autorització de Residència i Treball per compte d’altri tindrà tres fases:

Fase: S’inicia a Espanya per l’empresa davant l’àrea de treball de la delegació o subdelegació del Govern.
Fase: Es tramita el treballador estranger davant el consultat espanyol sol·licitant un visat de treball.
fase: Un cop a Espanya, es finalitza el procediment amb l’alta a la Seguretat Social i l’expedició de la targeta d’identitat d’estranger.

A Laboristo us aconsellem tant a les empreses com als treballadors l’assessorament d’un expert en estrangeria que us guiï en les vostres sol·licituds.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.