Estada i autorització de residència inicial

A nivell conceptual, estada és la permanència a Espanya per un període de temps no superior a 90 dies. Transcorregut aquest temps serà necessari obtenir una pròrroga d’estada o permís de residència.

L’autorització de residència inicial es troba regulada en els articles 29 a 33 de la Llei d’Estrangeria

L’autorització de residència inicial és la que es concedeix als Estrangers i és el permís que permet romandre a Espanya per un període superior a 90 dies i inferior a 5 anys. Les autoritzacions inferiors a 5 anys podran renovar-se a sol·licitud de l’interessat.

L’obtenció de l’autorització de residència inicial que no comporti permís de treball es concedeix als estrangers que disposin de mitjans suficients per a si i per a la seva família, si la tingués.

Per autoritzar la residència temporal d’un estranger cal que no tingui antecedens penals a Espanya o als països anteriors de residència, per delictes existents en l’ordenament jurídic espanyol.

Per a l’obtenció també es valorarà especialment l’esforç d’integració de l’estranger que aconselli la seva renovació. Així mateix, també es valorarà:

  • antecedents penals.
  • compliment de les obligacions en matèria tributària i de seguretat social.

La residència de llarga durada és la situació que permet residir i treballar a Espanya indefinidament, en les mateixes condicions que els espanyols.

Podran optar a la residència de llarga durada els que hagin tingut residència temporal a Espanya durant 5 anys de forma continuada i que reuneixin una sèrie de condicions. A l’efecte d’obtenir la residència de llarga durada computen els períodes de residència prèvia i continuada en altres estats membres de la UE.

Aquesta entrada té un fi únicament divulgatiu per tal que els interessats coneguin esquemàticament conceptes i requisits essencials en aquesta matèria. És necessària una major informació i detall per a realitzar una sol·licitud d’autorització de treball.

A Laboristo us aconsellem l’assessorament d’un expert en estrangeria que us guiï en les vostres sol·licituds.

Necessita ajuda sobre aquesta àrea?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb la major brevetat possible.