NOTICIAS

Àrea de pràctica laboral

A Laboristo ens esforcem a brindar el millor assessorament defensa possible als clients que confiïn en els nostres serveis.

Àrea laboral, en aquesta àrea de pràctica, la nostra intenció és anunciar breument el que considerem poden ser temes d’interès, tant per a treballadors com a empresaris. La relació entre treballadors i empreses constitueix una de les relacions capitals en la nostra societat i sistema econòmic i productiu.

És responsabilitat de tots contribuir al desenvolupament i millora d’aquesta relació, especialment responsables són els agents directament implicats, sindicats, empresaris, jutges i, per descomptat, advocats.

La complexitat de la normativa laboral i la diversitat tant

d’interpretacions dels diferents conflictes jurídics empeny, a treballadors com a empresaris, a cercar consell i defensa jurídica en els diferents procediments laborals.

Hi ha molt en joc: una feina, un dret, un grup professional, una modificació de condicions, un salari, etc … pretensions que, d’aconseguir-les, poden marcar la diferència en la vida de les persones i de les organitzacions.

En l’ordenament jurídic laboral es protegeix més als treballadors i, en cas de dubte, es resol en favor d’ells. No obstant això, això no vol dir que la partida estigui guanyada a

favor del treballador abans de jugar-la.

Com a empresa, amb més motiu és imprescindible comptar amb una excel·lent defensa jurídica, principalment, abans de prendre decisions que, posteriorment, siguin difícils o impossibles de corregir.

En l’àmbit de l’empresa, el més recomanable és l’assessorament preventiu, l’estudi i anàlisi jurídica de la decisió que, com a empresa, volem prendre. No fer-ho i cometre errors pot comportar una despesa econòmica important, entre d’altres perjudicis.

Àrea laboral, en aquesta àrea de pràctica, la nostra intenció és anunciar breument el que considerem poden ser temes d’interès, tant per a treballadors com a empresaris. La relació entre treballadors i empreses constitueix una de les relacions capitals en la nostra societat i sistema econòmic i productiu.

És responsabilitat de tots contribuir al desenvolupament i millora d’aquesta relació, especialment responsables són els agents directament implicats, sindicats, empresaris, jutges i, per descomptat, advocats.

La complexitat de la normativa laboral i la diversitat d’interpretacions dels diferents conflictes jurídics empeny, tant a treballadors com a empresaris, a cercar consell i defensa jurídica en els diferents procediments laborals.
Hi ha molt en joc: una feina, un dret, un grup professional, una modificació de condicions, un salari, etc … pretensions que, d’aconseguir-les, poden marcar la diferència en la vida de les persones i de les organitzacions.

En l’ordenament jurídic laboral es protegeix més als treballadors i, en cas de dubte, es resol en favor d’ells. No obstant això, això no vol dir que la partida estigui guanyada a favor del treballador abans de jugar-la.
Com a empresa, amb més motiu és imprescindible comptar amb una excel·lent defensa jurídica, principalment, abans de prendre decisions que, posteriorment, siguin difícils o impossibles de corregir.

En l’àmbit de l’empresa, el més recomanable és l’assessorament preventiu, l’estudi i anàlisi jurídica de la decisió que, com a empresa, volem prendre. No fer-ho i cometre errors pot comportar una despesa econòmica important, entre d’altres perjudicis.

Acomiadament col·lectiu o ERO
LLEGIR MÉS
Acomiadament disciplinari
LLEGIR MÉS
Fi de contracte temporal en frau de llei
LLEGIR MÉS
Acomiadament per causes objectives
LLEGIR MÉS
Fals autònom o relació laboral encoberta
LLEGIR MÉS
Mobbing o assetjament laboral
LLEGIR MÉS
Mobilitat geogràfica
LLEGIR MÉS
Modificacions de les condicions de treball, jornada i salari
LLEGIR MÉS
Reconeixement de qualificació professional
LLEGIR MÉS
Reclamació de salaris, càlcul i diferències salarials
LLEGIR MÉS
Sancions disciplinàries
LLEGIR MÉS
Àrea de pràctica Seguretat Social

A Laboristo ens esforcem a brindar el millor assessorament i defensa possible als clients que confiïn en els nostres serveis.

En aquesta àrea pràctica volem anotar els que considerem poden ser els principals temes o conflictes que es poden trobar els treballadors i les empreses en matèria de Seguretat Social.

La mateixa Llei General de la Seguretat Social és extensa i abasta diferents temes dels que aquí únicament hem volgut anunciar els que considerem de més interès.

La Seguretat Social neix amb la voluntat de protegir les situacions de necessitat de les persones, mitjançant les diferents prestacions com són les de desocupació, jubilació, incapacitats, entre d’altres.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social per la seva especial transcendència fiscalitzadora a les empreses i la seva possible repercussió econòmica mereix ser tinguda en compte i, per això, recomanem realitzar auditories a les empreses de comprovació de la normativa laboral i de Seguretat Social. Això ens pot estalviar molts disgustos, a més de millorar processos i tasques que potser desconeixem i no s’estan fent correctament.

La reclamació d’incapacitat suposa la pretensió per part de l’interessat que se li reconegui la incapacitat amb la prestació corresponent. L’Institut Nacional de la Seguretat Social serà

l’encarregat d’avaluar la incapacitat, si existeix i en quin grau o limitació. En no poques ocasions el treballador es pot veure obligat a acudir a la via judicial en reclamació del que considera legítim ja que l’INSS no accepta aquesta incapacitat.

Per a tot tipus de procediments i sol·licituds en matèria de Seguretat Social és molt necessari comptar amb l’ajuda i l’aportació d’un advocat expert que pugui assessorar de la millor manera possible en relació al teu pretensió. Del resultat favorable o no de la reclamació pot representar la concessió o no d’una prestació, la qualificació com a accident de treball amb falta de mesures de seguretat de l’empresa o la resolució de prestacions indegudes de la Seguretat Social, entre d’altres assumptes.

En aquesta àrea pràctica volem anotar els que considerem poden ser els principals temes o conflictes que es poden trobar els treballadors i les empreses en matèria de Seguretat Social.

La mateixa Llei General de la Seguretat Social és extensa i abasta diferents temes dels que aquí únicament hem volgut anunciar els que considerem de més interès.

La Seguretat Social neix amb la voluntat de protegir les situacions de necessitat de les persones, mitjançant les diferents prestacions com són les de desocupació, jubilació, incapacitats, entre d’altres.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social per la seva especial transcendència fiscalitzadora a les empreses i la seva possible repercussió econòmica mereix ser tinguda en compte i, per això, recomanem realitzar auditories a les empreses de comprovació de la normativa laboral i de Seguretat Social. Això ens pot estalviar molts disgustos, a més de millorar processos i tasques que potser desconeixem i no s’estan fent correctament.

La reclamació d’incapacitat suposa la pretensió per part de l’interessat que se li reconegui la incapacitat amb la prestació corresponent. L’Institut Nacional de la Seguretat Social serà l’encarregat d’avaluar la incapacitat, si existeix i en quin grau o limitació. En no poques ocasions el treballador es pot veure obligat a acudir a la via judicial en reclamació del que considera legítim ja que l’INSS no accepta aquesta incapacitat.

Per a tot tipus de procediments i sol·licituds en matèria de Seguretat Social és molt necessari comptar amb l’ajuda i l’aportació d’un advocat expert que pugui assessorar de la millor manera possible en relació al teu pretensió. Del resultat favorable o no de la reclamació pot representar la concessió o no d’una prestació, la qualificació com a accident de treball amb falta de mesures de seguretat de l’empresa o la resolució de prestacions indegudes de la Seguretat Social, entre d’altres assumptes.

A Laboristo ens esforcem a brindar el millor assessorament i defensa possible als clients que confiïn en els nostres serveis.

Accidents de treball i malalties professionals
LLEGIR MÉS
Denúncies davant la inspecció de treball i de la Seguretat Social
LLEGIR MÉS
Impugnació d'altes mèdiques
LLEGIR MÉS
Prestació per atur i subsidi
LLEGIR MÉS
Procediments judicials en matèria de seguretat social
LLEGIR MÉS
Tramitació d'incapacitats
LLEGIR MÉS
Àrea de pràctica estrangeria

A Laboristo oferim assessorament i defensa en qualsevol de les sol·licituds d'estrangeria i ens esforcem a brindar el millor treball possible conscients de la importància que tenen les vostres sol·licituds.

En aquesta àrea de pràctica pretenem realitzar un apunt dels procediments i temes que considerem més habituals en les sol·licituds dels estrangers.

Som conscients que hi ha molt contingut en matèria d’estrangeria per desenvolupar i que falta detallar més en profunditat moltes de les matèries que trobareu en aquesta àrea, però aquest treball ho anirem oferint, a poc a poc, al nostre apartat de notícies.

La nostra intenció principal és aclarir i definir els conceptes i requisits generals en les diferents sol·licituds que poden optar els estrangers en el seu permís de treball.

No pretenem oferir una guia exhaustiva de com sol·licitar un permís de residència i treball o com adquirir la nacionalitat.

Sol·licitar qualsevol permís davant les autoritats laborals requereix, en molts casos, un examen de la documentació i de les circumstàncies de l’interessat per validar si pot optar o no a aquest permís.

Per això, aconsellem a qualsevol interessat en sol·licitar una autorització en matèria d’estrangeria comptar amb un expert en aquesta matèria que us assessori en com realitzar la petició, a examinar les vostres condicions i treballar conjuntament perquè pugueu aconseguir el vostre objectiu.

Optar o no a l’autorització de residència i treball pot determinar el present i futur de moltes persones, no únicament del sol·licitant sinó de tota la família. No estem parlant d’un assumpte estrictament econòmic, que també, sinó de la vida i del desenvolupament de l’estranger i la seva família a Espanya.

La concessió o no d’aquesta sol·licitud és un assumpte crític per a l’estranger i per això, ha de comptar amb un assessorament professional que, no solament no posin en perill la seva sol·licitud, sinó que ajudi i faciliti la concessió del permís.

En aquesta àrea de pràctica pretenem realitzar un apunt dels procediments i temes que considerem més habituals en les sol·licituds dels estrangers.

Som conscients que hi ha molt contingut en matèria d’estrangeria per desenvolupar i que falta detallar més en profunditat moltes de les matèries que trobareu en aquesta àrea, però aquest treball ho anirem oferint, a poc a poc, al nostre apartat de notícies.

La nostra intenció principal és aclarir i definir els conceptes i requisits generals en les diferents sol·licituds que poden optar els estrangers en el seu permís de treball. No pretenem oferir una guia exhaustiva de com sol·licitar un permís de residència i treball o com adquirir la nacionalitat.

Sol·licitar qualsevol permís davant les autoritats laborals requereix, en molts casos, un examen de la documentació i de les circumstàncies de l’interessat per validar si pot optar o no a aquest permís.

Per això, aconsellem a qualsevol interessat en sol·licitar una autorització en matèria d’estrangeria comptar amb un expert en aquesta matèria que us assessori en com realitzar la petició, a examinar les vostres condicions i treballar conjuntament perquè pugueu aconseguir el vostre objectiu.

Optar o no a l’autorització de residència i treball pot determinar el present i futur de moltes persones, no únicament del sol·licitant sinó de tota la família. No estem parlant d’un assumpte estrictament econòmic, que també, sinó de la vida i del desenvolupament de l’estranger i la seva família a Espanya.

La concessió o no d’aquesta sol·licitud és un assumpte crític per a l’estranger i per això, ha de comptar amb un assessorament professional que, no solament no posin en perill la seva sol·licitud, sinó que ajudi i faciliti la concessió del permís.

A Laboristo oferim assessorament i defensa en qualsevol de les sol·licituds d’estrangeria i ens esforcem a brindar el millor treball possible conscients de la importància que tenen les vostres sol·licituds.

Estada i autorització de residència inicial
LLEGIR MÉS
Reagrupació familiar
LLEGIR MÉS
Reconeixement i adquisició de la nacionalitat espanyola
LLEGIR MÉS
Tramitació d'autorització de residència i treball per compte d'altri
LLEGIR MÉS
Tramitació d'autorització de residència i treball per compte propi
LLEGIR MÉS
Tramitació de renovació de residència i treball per compte d'altri
LLEGIR MÉS

® LABORISTO 2018
Made with LOVE in Barcelona
By Roninestudi//